روباه به شازده کوچولو گفت:
تو موهایی طلایی داری
پس وقتی اهلی ام کنی معجزه می شود!
گندم که طلایی رنگ است یاد تو را برایم زنده می کند و من زمزمه باد را در گندمزارها دوست خواهم داشت

شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری

-----------------------------------

به کانال تلگرام توتیا بپیوندید:

https://t.me/tootyaa